Under hösten/vintern 2023 tar vi tyvärr inte emot några lamm!