Under hösten/vintern 2021 tar vi tyvärr inte emot några lamm!