För Jägaren

Hantering

Vi tar emot djur från den enskilde jägaren i princip alla dagar i veckan, men tänk på att kontakta oss innan Ni kommer så att inga missförstånd uppstår.

Följande är att tänka på vid inlämning av djur:

  • Alla djur skall alltid vara urtagna och passade.
  • Alla röda organ måste medfölja djuret för veterinärbesiktning.
  • Se till att få en kvittens ifylld innan ni lämnar slakteriet. På denna måste vi kunna utläsa kontaktuppgifter samt bankkontonummer. Om ni önskar ersättning för moms måste även ett registreringsbevis som ej är äldre än ett år bifogas.

Hämta viltundersökarblanketten här!

Priser/utbetalning

Priser avser perioden: 2023-08-14 – tillsvidare

Priser angivna exkl. moms.

Älg

Älg (slaktad o rensad fr. skottskada): 68:-/kg

Älgkalv upp till 40 kg (slaktad o rensad fr. skottskada): 50:-/kg

Hjort

Hjort (slaktad o rensad fr. skottskada): 41:-/kg

Vildsvin

Vildsvin 10-49,9 kg (slaktad o rensad fr. skottskada): 25:-/kg

Vildsvin över 50 kg: 700:-/st

Vildsvin under 10 kg betalas ej    

Rådjur

Rådjur (slaktad o rensad fr. skottskada): 44:-/kg

Återtag

Älg (vuxen)

25kr/kilo slaktad vikt.

I priset ingår slaktning, besiktning, grovstyckning och vakuumförpackning.

Älg (kalv)

25kr/kilo slaktad vikt.

I priset ingår slaktning, besiktning, grovstyckning och vakuumförpackning.

Dovhjort

Slakt och besiktning
362,50 kr
Styckning
362,50 kr
Vakuumförpackning
300 kr

Total: 1025 kr

Kronhjort

30kr/kilo slaktad vikt.

I priset ingår slaktning, besiktning, grovstyckning och vakuumförpackning.

Vildsvin

Slakt och besiktning
487,50 kr
Styckning
300 kr
Vakuumförpackning
300 kr

Total: 1087,50 kr

Rådjur

Slakt och besiktning
300 kr
Styckning
237,50 kr
Vakuumförpackning
300 kr

Total: 837,50 kr

Priset för styckning gäller för upp till 8 delningar. Vid fler än 8 delningar tillkommer en kostnad på 70kr/delning.

Senast uppdaterat: 2023-09-05

Priser angivna exkl. moms. Fakturering sker med 10 dagars betalningskredit.

Större leveranser från godsgårdar och hägn ring för offert.           

Ovan nämnda prislista gäller för utbetalning av vilt till det konto som leverantören har anmält, antingen för självfakturering av köparen eller faktura från leverantören. Avräkning samt betalning sker normalt sett ca 35 dagar efter inleverans. Vid frågor om utbetalning, kontakta alltid huvudkontoret i Malmö, telefon: 010-405 25 00.